Vær hilset Vott by Lill C. Schei

Vær hilset Vott

Knitting
December 2017
Fingering (14 wpi) ?
US 1½ - 2.5 mm
US 2½ - 3.0 mm
Dame - Herre
Norwegian
This pattern is available for kr.45.00 NOK
buy it now or visit pattern website

Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd
Av Petter Dass
«Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd Fra Værten i Huuset, til trællende Svend Vær hilset I Kofte-klæd Bønder; Ja samtlig ,saavel ud til Fiære som Field Saa vel den der bruger med Fisken paa Gield Som salter Graa-Torsken i Tønder. Vær hilset i Geistligheds hæderlig Lius»

Om Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd Nordlands Trompet, eller Nordlands Beskrivelse som den også kalles, er Petter Dass’ mest kjente verk. Verket ble påbegynt i 1670-årene og sannsynligvis ikke fullført før i 1690-årene. Først i 1739, 32 år etter dikterens død, ble verket trykket.