white wedding shawl by Emma Sommerfeld

white wedding shawl

Knitting
July 2008
German