Wishes do come true by Mia Dehmer / VickeVira

Wishes do come true

Knitting
March 2017
Fingering (14 wpi) ?
US 4 - 3.5 mm
Flag of English English Swedish
This pattern is available for kr.60.00 SEK buy it now

For this amazing shawl you will need:
2 skeins VickeVira handspun shawl yarn of different colourways, each about 100gr / 400-500m
One mini skein VickeVira handspun silk, about 10gr / 60 m

You find a selection of handspun yarns in my Etsy shop »

Explanation to row 8
On each side of the shawl you have 5 edge sts (3 sts for the edge and 2 sts in which increases are made). Between those 5 sts and the marker there will be an increasing nr of sts; after row 1 > 3 sts, after row 3 > 6 sts, after row 5 > 9 sts and after row 7 there are 12 sts which is enough to make them into an additonal zz pattern part and move markers on row 8. There are now 5 sts outside each marker, as to start row 1 again.

Errata: end of row 8 should read “place marker, k5”
Corrected version of the pattern has been uploaded.

Förklaring till varv 8
På varje sida av sjalen finns 5 kantmaskor (3m för själva kanten och 2m i vilka ökningarna görs). Mellan dessa 5m och markören kommer det finnas ett ökande antal maskor; efter v1 > 3m, efter v3 > 6m, efter v5 > 9m och efter v7 är det 12 extra maskor vilket gör det möjligt att låta dem bli en ny zigzag mönster-rapport och flytta markörerna så att de återigen sitter innanför de 5 yttersta maskorna inför början på v1 igen.

Korrigering: sista delen av V8 ska vara “placera markör, 5r”
Ny version av mönstret är uppladdat.