Erica Smith

Erica Smith

Also known as Erica Knits.

Instagram @ericaknits // Pinterest // Tumblr//Snapchat: ericaknits

original designs  

original designs

from Erica-knits' Ravelry Store
from Erica-knits' Ravelry Store
from Erica-knits' Ravelry Store
from Vogue Knitting, Winter 2016/17
from Erica-knits' Ravelry Store
from Erica-knits' Ravelry Store
from Erica-knits' Ravelry Store
from Pom Pom Quarterly, Issue 14: Autumn 2015
from Erica-knits' Ravelry Store
from Erica-knits' Ravelry Store
from Erica-knits' Ravelry Store
from Erica-knits' Ravelry Store
from Erica-knits' Ravelry Store
from Erica-knits' Ravelry Store