Katya Novikova

Katya Novikova

original designs

1 2 3 of 3Next
Breeze
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Breeze
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Seraphim
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Seraphim
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Herbarium
Katya Novikova's Ravelry Store
Morning Rain
Katya Novikova's Ravelry Store
Lavender
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Lavender
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Veronica
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Veronica
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Rioni
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Rioni
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Chronos
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Chronos
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Sunrise
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Sunrise
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Rose Water
Katya Novikova's Ravelry Store
Magnolia
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Magnolia
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Cat collar
Katya Novikova's Ravelry Store
pop it!
Katya Novikova's Ravelry Store
 • pop it!
 • Katya Novikova's Ravelry Store
African Flower collar
Katya Novikova's Ravelry Store
Seagull
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Seagull
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Fog
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Fog
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Broken TV
Katya Novikova's Ravelry Store
Milk & Honey Blanket
Crochet World Magazine, October 2022
Forest Path
Katya Novikova's Ravelry Store
Shell collar
Katya Novikova's Ravelry Store
Late Flowers
Katya Novikova's Ravelry Store
Skull Collar
Katya Novikova's Ravelry Store
Pippi Longstocking Collar
Katya Novikova's Ravelry Store
Runaway bride
Katya Novikova's Ravelry Store
Vega
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Vega
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Woodland
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Woodland
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Clouds
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Clouds
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Days Gone By Lapghan
Crochet World Magazine, February 2022
Allure
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Allure
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Astra
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Astra
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Sands
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Sands
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Ash
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Ash
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Rocio Scarf
Katya Novikova's Ravelry Store
Rocio Skirt
Katya Novikova's Ravelry Store
Rio Waves
Katya Novikova's Ravelry Store
Neroli
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Neroli
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Noche
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Noche
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Under The Moon
Katya Novikova's Ravelry Store
Hazelnut
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Hazelnut
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Blue Bird
Katya Novikova's Ravelry Store
Popsicle
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Popsicle
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Zephyr
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Zephyr
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Snowy Windows
Katya Novikova's Ravelry Store
Smoke on the water
Katya Novikova's Ravelry Store
Cloudburst
Katya Novikova's Ravelry Store
Antidunes
Katya Novikova's Ravelry Store
Masquerade
Katya Novikova's Ravelry Store
Antrazit
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Antrazit
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Vintage
Katya Novikova's Ravelry Store
 • Vintage
 • Katya Novikova's Ravelry Store
Echo Forest
Katya Novikova's Ravelry Store
1 2 3 of 3Next