Nadiya Ivankiv

Nadiya Ivankiv

original designs

X-mas snowballs
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
Christmas snowballs and snowflake
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
Doily with Poinsettia
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
Doily Oval with flowers
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
flowers and leaves
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
Swan 2
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
bell
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
doily 19
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
swan
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
Rose
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
Teddy Bear cute
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
Necklace
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
Doily with flowers
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
Yellow doily
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
Floral doily
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
Tablecloth, doily
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
Teddy Bear
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
Doily-Star
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
Doily
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
Doily white
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
Chamomile daisies
MyANGELcrochetSHOP on Etsy
ICE CREAM
MyANGELcrochetSHOP on Etsy