Bestla by Bitta Mikkelborg

Bestla

Knitting
September 2013
Sport (12 wpi) ?
24 stitches = 4 inches
US 1½ - 2.5 mm
US 2½ - 3.0 mm
Woman 35-39
Norwegian

Gode tettsittende sokker, som samtidig er elastiske og ha på.