Søster, søster by Bitta Mikkelborg

Søster, søster

Knitting
September 2013
Fingering (14 wpi) ?
27 stitches = 4 inches
US 0 - 2.0 mm
US 1½ - 2.5 mm
Small to medium woman
Norwegian

Dette designet er inspirert av alle flotte søstre i verden.