Dödskallevantar Herr by Eva Martinsson
Welcome! You are browsing as a guest
Would you like to see projects made from this pattern and much more? create a free account What am I missing?

Dödskallevantar Herr

Knitting
Fingering (14 wpi) ?
US 1½ - 2.5 mm
This pattern is available for kr.50.00 SEK buy it now

Herrstorlek, dam- och barnstorlek finns även att köpa.

Det här är den svenska versionen av mönstret, det finns tillgängligt på engelska här.

This is the Swedish version of this pattern, it is available in english here.