Hjertedrøm klut by Anne Eliassen

Hjertedrøm klut

Knitting
June 2015
DK (11 wpi) ?
23 stitches and 23 rows = 4 inches
US 2½ - 3.0 mm
US 4 - 3.5 mm
Flag of English English Norwegian
This pattern is available for kr.35.00 NOK buy it now

Dette mønsteret er tilgjengelig både på norsk og engelsk.

Hjertedrøm klut er videreutviklet fra Hjertedrøm vaskevott. Et nydelig, samtidig enkelt mønster.

This pattern is available in both Norwegian and English and is a continuation of the Dream of Hearts wash mitt. A beautiful pattern.