Yoko by Karen Noe

Yoko

Knitting
Sport (12 wpi) ?