Snowflake Blizzard / Snøstorm by Vanja Blix Langsrud

Snowflake Blizzard / Snøstorm

Knitting
February 2015
Fingering (14 wpi) ?
26 stitches and 28 rows = 4 inches
in stranded stockinette stitch
US 1½ - 2.5 mm
US 2½ - 3.0 mm
1914 - 3062 yards (1750 - 2800 m)
S-XXXL
Flag of English English Norwegian
This pattern is available for kr.50.00 NOK buy it now

This pattern is in both English and Norwegian and consists of three files:

Pattern in a text format
Body Chart
Sleeve Chart

The body and sleeves are knitted from the bottom and up. The rib on the body is knitted flat. Then you set stitches aside for the longitudinal button bands, and join for knitting in the round up to the shoulders. When finishing, the jacket is steeked at center front, for the neck and for the armholes.

The colorwork is stranded in stockinette stitch. The colorwork pattern is assymmetrical with several long yarn runs. The Body Chart is large, and it is recommended that you adjust your printer settings to poster, landscape orientation and scale down to 80%, if possible.

The pattern is available in six sizes. Remember to check you gauge against the one given in the pattern. If you have less stitches per 10 cm/4”, the garment will be larger than the given measurements. If you have more stitches per 10 cm/4”, the garment will be smaller than the given measurements. Do also check the finished bust measurement against a garment that fits you well.

Good luck :-)

P.S. If you like the snow crystal pattern, take a look at Pinneguri’s snowflake blanket, here.

Dette mønsteret er på norsk og engelsk og består av tre filer:

  • oppskrift i tekstformat
  • diagram til bole
  • diagram til erme

Vrangborden på bolen strikkes frem og tilbake. En setter av masker til langsgående knappestolper, og så strikkes bolen rundt på rundpinne opp til skuldrene. Ved montering klippes det opp midt foran, til hals og til ermehull.

Dette er et usymmetrisk mønster med en del lange trådsprang. Diagrammet til bolen er stort. Ved utskrift: Hvis du har muligheten til å sette innstillingene til å skrive ut som plakat, liggende format og skalere ned til 80%, er dette den beste løsningen.

Den kommer i seks størrelser. Husk å sjekke din egen strikkefasthet mot den som er angitt i oppskriften. Får du færre masker per 10 cm, vil plagget bli større enn angitt. Får du flere masker per 10 cm, vil plagget bli mindre enn angitt. Sjekk også beregnet overvidde mot et plagg du passer.

Lykke til :-)

P.S. Liker du uttrykket med alle snøkrystallene? Se også Pinneguris Snøfnugg-teppe: http://www.ravelry.com/patterns/library/baby-blanket-snow...