Anna Friberg

Anna Friberg

original designs

1 2 of 2Next
Sybokke Socks
Yarnesty
Mintchoklad Socks
Nordic Knitting Society
Bladskimmer
Yarnesty
Snällsockor
Yarnesty
Rosenöga Socks
Nordic Knitting Society
Roxen Socks
Yarnesty
Fagertärn Cowl
Yarnesty Cowl.lection
Bålgård Cowl
Yarnesty Cowl.lection
Östergyllen Cowl
Yarnesty Cowl.lection
Sundborn Cowl
Yarnesty Cowl.lection
Norrfällsviken Cowl
Yarnesty Cowl.lection
Österby Cowl
Yarnesty Cowl.lection
Tula av Isfolket
yarnpeople Issue 4: Texture
Butterfly Friendship Shawl
yarnpeople Issue 4: Texture
1 2 of 2Next